niedziela, 26 września 2010

Przegląd Przyrodniczy - 21(1), 2010

XXI/1/2010

Artykuły:

Ponowne odkrycie koślaczka stożkowatego Anacamptis piramidalis - gatunku storczyka uznanego za wymarły w Polsce.

Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007.

Nowe stanowiska suchogłówki korowej Phleogena faginea w okolicy Samborowa (Trójmiejski PK)

Nowe stanowiska gnojanki różowawej Bolbitus coprophilus w Polsce.

Zagęszczenie oraz charakterystyka miejsc lęgowych dzięcioła czarnego Dryocopus martius i siniaka Columba oenas w Parku Mużakowskim (woj. lubuskie) w roku 2004.

Ptaki lęgowe rezerwatów Buczyna Szprotawska i Annabrzeskie Wąwozy (woj. lubuskie).

Notatki:
Notatki mikologiczne z okolic Ostrzyc (Kaszubski PK) - uzupełnienie.

Nowe stanowisko Phasia aurigera w północnej Polsce.

Wspomnienia:
Marian Lewandowski

Recenzje

2 komentarze:

Konrad pisze...

Witam, gdzie można przeczytać wspominane przez ciebie czasopismo?

Polityka pisze...

Klub przyrodników http://www.kp.org.pl/
Jestem przyjazny w umieszczaniu na tej stronie linków do czasopism naukowych.