niedziela, 5 grudnia 2010

Blyttia - 68 (2), 2010

NORGES BOTANISKE ANNALER
Hakon Holien og Per Magnus Jorgensen: Narreglye Staurolemma omphalarioides, en av Norges merkeligste lavarter 81 – 89
Kjell I. Flatberg: Granstarr Carex globularis, et nyfunn pa Helgelandskysten, Nordland 94 – 102
Dag Hovind: Botanisering pa biblioteket: Pa sporet av kongsbregne Osmunda regalis i Utladalen 103 – 117
Torbjorn Alm: Sterke saker: 3. Langpepper Piper longum og kubeba P. cubeba i folketradisjonen i Norge 122 – 127
Reidar Elven, David F. Murray og Heidi Solstad: To arter kastanjesiv (Juncus castaneus og 53 – 60
Juncus leucochlamys), begge i Europa 128 – 131

FLORISTISK SMAGODT
Torbjorn Hoitomt og Siri Lie Olsen: Nye hoydegrenser for en rekke karplanter i Norge 75 – 80
Anders Often og Asle Bruserud: Kreke Prunus domestica ssp. insititia pa Nes, Ringsaker 91 – 93
Knut Kai Berget: Noen rodlistearter funnet i fjellet i Sogndal kommune 118 – 121

INNI GRANSKAUEN
Klaus Hoiland: Rekord i antall feil i en kort setning? 102

SKOLERINGSSTOFF
Ingvar Leiv Leknes: Perikum i naturfagtimen 89 – 91

BOKER
Anders Kvalvag Wollan: Den store fungajakten – hvilken soppbok for hvem? 132 – 151

NORSK BOTANISK FORENING
Marit Eriksen og Mats G Nettelbladt: Leder 71
Oystein Rosok: Finn dragehode! 72
Jon Bekken: Hjelp oss a finne dvergmarinokkel! 73
(red.): NBFs 3. landsmote og jubileumstur 74
(red.): Nytt bind av Flora Nordica! 117

_______________

POLITYKA I NIE TYLKO , PRZEPISY KULINARNE , ULUBIONE KSIĄŻKI , DOWCIPY , GEOGRAFIA , ŚWIEBODZICE , FORUM O RODZAJU HOYA

Brak komentarzy: