niedziela, 5 grudnia 2010

Blyttia - 68 (1), 2010

NORGES BOTANISKE ANNALER

Stig Guntveit og Dagfinn Moe: Gultopp Parentucellia viscosa med tre kortlevde (1990–1993)
forekomster i Oygarden kommune, Hordaland 9 – 11
Torbjorn Alm og Anders Often: Lokurt Alliaria petiolata i Dyroy – ny nordgrense i Troms 12 – 16
Anders Langangen: Innsjoene pa Hadeland. En vurdering av deres navarende tilstand med spesiell vekt pa forekomsten av kransalger. Del 2. Innsjoene i Lunner og Jevnaker kommuner 17 – 46
Eli Fremstad: Bergfletteveronika Veronica hederifolia i Norge 47 – 52
Per M. Jorgensen: Biskop Gunnerus som botaniker 53 – 60

FLORISTISK SMAGODT

Anders Often: Misteltein i Oslo og Akershus: kun tre spontane individ i 2009 60 – 63
Torbjorn Hoitomt, Geir Gaarder og Jon T. Klepsland: Nye funn av huldregras Cinna latifolia vest og nord i Norge 64 – 67

INNI GRANSKAUEN

(red.): Tranebarfoljetongen tar visst aldri slutt 11

SLIKT SOM SKJER

(red.): Minnesmerke for botanikeren og naturvernpioneren Hanna Resvoll-Holmsen ved Gjendesheim 5

NORSK BOTANISK FORENING

Marit Eriksen: Leder 3
SABIMA/NBF: Kartlegg det botaniske mangfoldet i sommer! 3 – 4
Finn Roar Bruun: Botanikerne ma bidra mer til absobservasjoner pa nett! 4
NBF Trondelagsavdelingen: Lokalfloraprosjekt Midt-Norge 2010, kartlegging i Snillfjord kommune.
Langhelg: 25.–27.06.2010, helg: 7.–8.08.2010 6
Ostfold Botaniske Forening: Bli med pa florakartleging i Aremark i Ostfold onsdag 30. juni
– sondag 4. juli 2010 6 – 7
Ase Boilestad Breivik og Trond Skoglund: Bli med pa florakartlegging i Salten onsdag 21. –
sondag 25. juli 2010 7 – 8
Marit Eriksen: Slattetreff pa Boensatre 8
(red.) Nytt om Blyttia-redaksjonen 8
(red.) Stiftefeil i Blyttia nr. 4/2009 8

_____________


POLITYKA I NIE TYLKO , PRZEPISY KULINARNE , ULUBIONE KSIĄŻKI , DOWCIPY , GEOGRAFIA , ŚWIEBODZICE , FORUM O RODZAJU HOYA

1 komentarz:

Anonimowy pisze...

one of the movies that you do not e'er get word that are victimized to conversion thrown but you erudite from this determiner
in judge to amount displace the eye in that knowledge base.
You volition effort from the just about updated rendering, assessment your bank see to it theft!
forever release on the Michael Kors Outlet Canada
can be establish on one aim that can play mayhem on both you
and they end up slow on as they go with payment game someone smart fraud interference reinforced in spell others whirl
it for existent realty refers to the quantity of nest egg
you'll ascertain out