niedziela, 19 grudnia 2010

Stare (nie używane dziś) polskie nazwy rodzajów kaktusów

=====

Ariocarpus - wełnowiec
Cephalocereus - czuprynowiec
Cereus - woskowiec, otąg
Echinocactus - jeżowiec, jazgrza, kaktus gniazdowy
Echinocereus - miękowiec
Echinopsis - gruszkowiec
Epiphyllum - paciorkowiec, bierwiono,
Lophophora - pejote
Mammillaria - brodawkowiec, wymion
Melocactus - jeżomelon
Opuntia - figowiec, opuncyja
Peireskia - listkowiec
Phyllocactus (*) - liściowiec
Pilocereus (*) - włosowiec
Rhipsalis - sitowiec, wiszelina

(*) - obecnie nie istniejący rodzaj

Brak komentarzy: