wtorek, 27 marca 2012

Acta Scientiarum Polonorum. Hortorum Cultus. (Ogrodnictwo) - 11 (1), 2012Contents:


Badania nad dynamiką liczebności, biologią i szkodliwością zdobniczki bukowej (Phyllaphis fagi L.) na buku zwyczajnym (Fagus sylvatica L.)
Izabela Kot, Katarzyna Kmieć

Zastosowanie elicytorów biotycznych w celu zwiększenia aktywności antyoksydacyjnej oraz zdolności do inhibicji lipoksygenazy i oksydazy ksantynowej kiełków brokułu
Urszula Gawlik-Dziki, Michał Świeca, Danuta Sugier

Wzrost, plonowanie i przeżywalność drzew kilku odmian moreli na siewkach ałyczy i ‘Węgierki Wangenheima’
Ireneusz Sosna, Maria Licznar-Małańczuk

Wpływ kompleksu grzybów powodujących brudną i kropkowaną plamistość jabłek na przechowywanie owoców
Ewa Mirzwa-Mróz, Ryszard Dzięcioł, Emilian Pitera, Adam Jurkowski

Porównanie wpływu mineralnych i chelatowych form miedzi, cynku i manganu na plon oraz stan odżywienia sałaty szklarniowej
Elżbieta Kozik, Ewelina Wojciechowska, Małgorzata Pacholska

Depresja wsobna pod względem plonu i cech plonotwórczych u Fragaria × ananassa Duch.
Elżbieta Kaczmarska

Plon i zawartość Ti, Fe, Mn i Cu w selerze naciowym (Apium graveolens L. var. dulce Mill. Pers.) pod wpływem aplikacji tytanitu
Elżbieta Malinowska, Stanisław Kalembasa

Wpływ rodzaju i stężenia cytokinin na rozkrzewianie in vitro Clematis viticella (L.) i Clematis integrifolia ‘Petit Faucon’
Marzena Parzymies, Marek Dąbski

Wzrost i zarodnikowanie Septoria carvi Syd. w różnych warunkach hodowli
Ewa Zalewska

Stan odżywiania oberżyny (Solanum molongena L.) w zależności od sposobu prowadzenia roślin i nawożenia azotem
Zenia Michałojć, Halina Buczkowska

Pozbiorcza trwałość liści cantedeskii (Zantedeschia Spreng.)
Beata Janowska, Anna Stanecka, Beata Czarnecka

Wpływ dolistnego nawożenia preparatem Goëmar® BM 86 i doglebowego saletrą wapniową na plon i jakość owoców dwóch odmian suchodrzewu jadalnego
Iwona Szot, Justyna Wieniarska

Międzyplony facelii i szarłatu w uprawie kukurydzy cukrowej. Część I. Plonowanie kukurydzy
Robert Rosa, Anna Zaniewicz-Bajkowska, Edyta Kosterna, Jolanta Franczuk

Międzyplony facelii i szarłatu w uprawie kukurydzy cukrowej. Część II. Wybrane elementy wartości odżywczej kukurydzy
Anna Zaniewicz-Bajkowska, Robert Rosa, Edyta Kosterna, Jolanta Franczuk

Wpływ różnych metod uprawy na plon i jakość surowca karczocha zwyczajnego (Cynara scolymus L.)
Barbara Kołodziej, Sylwia Winiarska

Zmienność fenologiczna, morfologiczna i genetyczna 15 klonów podkładek dla jabłoni
Aleksander Stachowiak, Sławomir Świerczyński

Przydatność różnych form i odmian cykorii sałatowej (Cichorium intybus L. var. foliosum (Hegi) Bish.) do uprawy wiosennej
Anita Biesiada, Anna Tomczak

Wpływ dokarmiania dolistnego na plonowanie i zawartość składników mineralnych w liściach borówki wysokiej (Vaccinium corymbosum L.)
Dariusz Wach, Marzena Błażewicz-Woźniak

Plonowanie oraz skład chemiczny koszyczków wybranych odmian nagietka lekarskiego (Calendula officinalis L. )
Beata Król

Wpływ odmiany na poziom odżywienia młodych drzew moreli (Prunus armeniaca L.)
Ljiljana Bošković-Rakočević, Tomo Milošević, Jelena Milivojević, Gorica Paunović

Wpływ infekcji izolatami Trichoderma pleurotum i Trichoderma pleuroticola na plonowanie ras dzikich Pleurotus ostreatus (Fr.) Kumm pozyskanych ze stanowisk naturalnych
Krzysztof Sobieralski, Marek Siwulski, Lidia Błaszczyk, Barbara Frąszczak, Iwona Sas-Golak+++++++++++++++

Brak komentarzy: