poniedziałek, 26 marca 2012

Acta Scientiarum Polonorum. Hortorum Cultus. (Ogrodnictwo) - 10 (4), 2011Contents:

Ocena efektywności stosowania osłon płaskich na wielkość i jakość plonu rukoli
Anna Francke

Wpływ sposobu sadzenia i podkładki na wzrost i owocowanie kilku odmian jabłoni
Adam Szewczuk, Ewelina Gudarowska, Dariusz Dereń

Wpływ dolistnego traktowania CACL2 (przed zbiorem) na akumulację azotanów i azotynów w świeżej i przechowywanej sałacie masłowej
Katarzyna Olszówka, Irena Perucka

Wpływ nawożenia jodem i doglebowej aplikacji sacharozy na zawartość wybranych metali ciężkich i pierwiastków śladowych w szpinaku
Sylwester Smoleń, Włodzimierz Sady

Wpływ nawożenia jodem i doglebowej aplikacji sacharozy na efektywność biofortyfikacji w jod, Plon, gospodarkę azotem oraz jakość biologiczną szpinaku
Sylwester Smoleń, Włodzimierz Sady

Wpływ barwy światła i BA na wzrost i rozwój gardenii jaśminowatej (Gardenia jasminoides Ellis) in vitro
Danuta Kozak

Wpływ cytokinin na namnażanie pędów rabarbaru (Rheum rhaponticum L.) ‘Karpow Lipskiego’ in vitro oraz aklimatyzację i wzrost ex vitro
Danuta Kozak, Andrzej Sałata

Zbiorowiska grzybów fyllosfery jeżówki purpurowej (Echinacea purpurea (L.) Moench.) nawożonej saletrą amonową
Ewa Moszczyńska, Krzysztof Matkowski, Elżbieta Pląskowska, Anita Biesiada

Wpływ światła na kontrolę wzrostu rozsady Salvia splendens Sellow ex Roem. et Schult.
Anita Woźny

Efektywność Trichoderma asperellum [T1] w stosunku do Botrytis cinerea [Pers.] oraz wpływ zabiegu na wzrost i plon ekologicznej truskawki
Jolanta Kowalska

Endofity kompleksu Neotyphodium / Epichloë zasiedlające uprawiane w Polsce odmiany życicy trwałej, kostrzewy łąkowej i kostrzewy czerwonej
Dariusz Pańka

Ocena jakości owoców pomidora pod względem składu chemicznego i jakości sensorycznej w zależności od odmiany i warunków uprawy
Katarzyna Kowalczyk, Janina Gajc-Wolska, Jadwiga Radzanowska, Monika Marcinkowska

Wpływ metody uprawy i dokarmiania pozakorzeniowego CU i MN na plon i wartość biologiczną korzeni skorzonery (Scorzonera hispanica L.)
Mirosław Konopiński, Ewa Ferens

Porównanie podstawowego składu chemicznego oraz mineralnego w częściach jadalnych wybranych odmian gruszek wyprodukowanych w województwie podkarpackim
Bożena Kiczorowska, Piotr Kiczorowski

Konidiogeneza Phoma strasseri, patogena powodującego czarną zgniliznę łodyg i rozłogów mięty pieprzowej (Mentha piperita)
Beata Zimowska

Wykorzystanie ściółek syntetycznych oraz płaskich osłon z folii i włókniny w uprawie cukinii
Eugeniusz Kołota, Katarzyna Adamczewska-Sowińska

Różnorodność grzybów powodujących brudną plamistość jabłek w Polsce
Ewa Mirzwa-Mróz, Marzena Wińska-Krysiak

Wykrywanie i identyfikacja wirusów borówki wysokiej i żurawiny przy użyciu testu serologicznego ELISA oraz technik biologii molekularnej
Elżbieta Paduch-Cichal, Elżbieta Kalinowska, Maria Chodorska, Kinga Sala-Rejczak, Barbara Nowak

Reakcja odmian bazylii na nawożenie azotem i potasem: zawartość azotu ogółem i azotu mineralnego w zielu
Renata Nurzyńska-Wierdak, Ewa Rożek, Bartłomiej Borowski

Wpływ uprawy współrzędnej na plonowanie warzyw korzeniowych z rodziny Apiaceae
Marzena Błażewicz-Woźniak, Dariusz Wach

Ocena wpływu zróżnicowanego nawożenia NPK na plonowanie oraz zawartość mikroskładników w szarłacie (Amaranthus cruentus L.) w zależności od jego odmiany i rozstawy roślin
Barbara Skwaryło-Bednarz, Marzena S. Brodowska, Ryszard Brodowski

Wpływ zróżnicowanego nawożenia potasowego na plon oraz skład chemiczny buraka liściowego
Katarzyna Dzida, Zbigniew Jarosz, Zenia Michałojć


+++++++++++++++

Brak komentarzy: