poniedziałek, 26 marca 2012

Acta Scientiarum Polonorum. Hortorum Cultus. (Ogrodnictwo) - 10 (3), 2011Contents:

Wpływ jodu i sacharozy stosowanych doglebowo na skład mineralny szpinaku
Sylwester Smoleń, Włodzimierz Sady

Porównanie zdolności do hamowania aktywności lipooksygenazy i oksydazy ksantynowej oraz aktywności antyoksydacyjnych in vitro przez nalewki z Arnica montana i Arnica chamissonis
Urszula Gawlik-Dziki, Michał Świeca, Danuta Sugier, Joanna Cichocka

Porównanie oznaczenia jodu w szpinaku za pomocą 2% CH3COOH oraz TMAH
Sylwester Smoleń, Piotr Strzetelski, Stanisław Rożek, Iwona Ledwożyw-Smoleń

Występowanie, szkodliwość i charakterystyka morfologiczna Colletotrichum gloeosporioides (Penz.) Sacc. (TELEOMORFA: Glomerella cingulata (Stonem.) Spauld. et Schrenk)
Zofia Machowicz-Stefaniak, Ewa Zalewska, Ewa Król

Wpływ agrohydrogelu i nawadniania na plonowanie kalarepy ‘Oasis F1’
Edyta Kosterna, Anna Zaniewicz-Bajkowska, Robert Rosa, Jolanta Franczuk

Wpływ cięcia i formowania młodych drzew moreli (Armeniaca vulgaris Lam.) na ich wzrost i plonowanie
Michał Szklarz, Bożena Radajewska, Teresa Klak

Salix myrsinifolia Salisb. źródłem glikozydów fenolowych: rozmieszczenie i charakterystyka warunków siedliskowych w Polsce środkowowschodniej
Danuta Sugier, Piotr Sugier, Maciej Pawełek, Urszula Gawlik-Dziki

Odżywianie filodendrona podwójnie pierzastego (Philodendron bipinnatifidum Schott et Endl.). Cz. I. Wpływ na wzrost roślin
Andrzej Komosa, Tomasz Kleiber, Paweł Wojtysiak

Odżywianie filodendrona podwójnie pierzastego (Philodendron bipinnatifidum Schott et Endl.). Cz. II. Zawartość składników w liściach
Andrzej Komosa, Tomasz Kleiber, Paweł Wojtysiak

Wpływ nawozu fosforowo-krzemianowego na reakcję pelargonii (Pelargonium hortorum H.L. Bailey) rosnącej w warunkach stresu wodnego
Karolina Mieszkalska, Aleksandra Łukaszewska

Zdolność wiązania owocników jako cecha różnicująca dzikie rasy Agaricus bisporus (Lange) Imbach i Agaricus arvensis Schaeff. pochodzące z terenu Polski zachodniej
Krzysztof Sobieralski, Marek Siwulski, Iwona Sas-Golak, Agnieszka Jasińska

Kwitnienie czosnku niedźwiedziego (Allium ursinum L.) w uprawie polowej przy zróżnicowanym nawożeniu azotowym i ściółkowaniu gleby
Marzena Błażewicz-Woźniak, Tadeusz Kęsik, Anna Ewa Michowska

Plonowanie i jakość pietruszki naciowej w zależności od zróżnicowanego nawożenia azotem
Eugeniusz Kołota

Fitoekstrakcja niklu przez wybrane gatunki traw gazonowych z podłoży zanieczyszczonych metalami ciężkimi
Maciej Bosiacki, Łukasz Zieleziński

Plonowanie szparaga zielonego w uprawie na glebie średniej
Teresa Rodkiewicz

Nektarowanie i wydajność pyłkowa Echium vulgare L. w warunkach klimatycznych Lublina
Mirosława Chwil, Elżbieta Weryszko-Chmielewska

Wpływ warunków pogodowych i agrotechnicznych na zawartość składników pokarmowych w owocach ostropestu plamistego (Silybum marianum L. Gaertn.)
Katarzyna Sadowska, Jadwiga Andrzejewska, Małgorzata Woropaj-Janczak

Efektywność barwnych tablic lepowych w monitorowaniu liczebności Ctenosciara hyalipennis (Meigen, 1804) (Diptera: Sciaridae)
Edyta Górska-Drabik, Katarzyna Golan, Magdalena Ćwiklińska

Wpływ ściółkowania i nawożenia azotowego na wzrost czosnku niedźwiedziego (Allium ursinum L.)
Tadeusz Kęsik, Marzena Błażewicz-Woźniak, Anna Ewa Michowska

Wpływ ilości światła i temperatury na biomorfologiczne cechy chryzantem podczas uprawy całorocznej
Agata Kozłowska, Włodzimierz Breś, Włodzimierz Krzesiński, Tomasz Trelka

Wpływ podłoża i pożywki na plonowanie oraz skład chemiczny liści i owoców pomidora szklarniowego uprawianego w cyklu wydłużonym
Zbigniew Jarosz, Katarzyna Dzida

Biotyczna aktywność Phoma strasseri oraz wpływ warunków termicznych na wzrost i tworzenie materiału infekcyjnego patogena w warunkach in vitro
Beata Zimowska

Wyznaczanie indeksu zbioru jabłek odmiany ’Šzampion’ przeznaczonych do długiego przechowywania
Grzegorz Łysiak

Poziom odżywienia mateczników podkładek wegetatywnych jabłoni M.9 I M.26
Tomasz Lipa

Żywotność pyłku in vitro, kiełkowanie i wzrost łagiewki pyłkowej u niektórych odmiain granatu (Punica granatum L.) z Chorwacji oraz Bośni i Hercegowiny
Jelena Gadže, Mira Radunić, Ivana Vladimira Petric, Sezai Ercisli

Dynamika wzrostu bazylii pospolitej (Ocimum basilicum L.) pod wpływem odmiany oraz pozakorzeniowego dokarmiania roślin azotem
Renata Nurzyńska-Wierdak, Bartłomiej Borowski

Jakość i struktura plonu owoców pomidora pochodzących z jednokrotnego zbioru
Ewa Rożek, Renata Nurzyńska-Wierdak, Maria Kosior

Plon i jakość ziela hyzopu lekarskiego w zależności od terminu zbioru i rozstawy roślin
Grażyna Zawiślak+++++++++++++++

Brak komentarzy: