czwartek, 22 marca 2012

Acta Botanica Cassubica - 10, 2011

(Polish Journal of Botany)
Contents:

Afranowicz R., Koziura A.
Współczesne zbiorowiska wodne na Żuławach Wiślanych - zasoby, rozmieszczenie i zagrożenie
Contemporary aquatic plant communities in the Żuławy Wiślane region - resources, distribution and threat

Bloch-Orłowska J., Afranowicz R., Żółkoś K., Olszewski T. S., Ciechanowicz W.
Koncepcja powstającego ogrodu botanicznego w Nadleśnictwie Gdańsk, jej wstępna realizacja oraz walor edukacyjny obiektu
Concept of the establishing Forest Botanical garden "Marszewo" (Gdynia), its preliminary realization and educational value of the object

Nowakowski S.
Flora roślin naczyniowych użytku ekologicznego "Salwinia w Owczarni" (Gdańsk)
Flora of vascular plants of the ecological site "Salvinia in Owczarnia" (Gdańsk)

Kukwa M., Zduńczyk A.
Nowe stanowiska rzadkich i interesujących porostów z Pomorza Gdańskiego i terenów przyległych
New localities of rare and interesting lichens from the Pomorze Gdańskie and adjacent areas

Kubiak D.
Nowe stanowiska Calicium parvum Tibell w północnej Polsce
New localities of Calicium parvum Tibell in northern Poland

Olszewski T. S.
Melampyrum cristatum L. na Pomorzu Gdańskim
Melampyrum cristatum L. in the Pomorze Gdańskie region

OlszewskiS. T., Afranowicz R., Markowski R.
Suaeda maritima (L.) Dumort. na Pomorzu Gdańskim
Suaeda maritima (L.) Dumort. in the Pomorze Gdańskie region

Olszewski T. S.
Corrigiola litoralis L. na Pomorzu Gdańskim
Corrigiola litoralis L. in the Pomorze Gdańskie region

Olszewski T. S., Markowski R.
Atriplex calotheca (Rafn) Fr. na Pomorzu Gdańskim
Atriplex calotheca (Rafn) Fr. in the Pomorze Gdańskie region

Sadowska A., Żółkoś K.
Antropogeniczne stanowisko babki pierzastej Plantago coronopus L. w Gdańsku
Anthropogenic locality of buck's horn plantain Plantago coronopus L. in Gdańsk

Tukałło P., Nowakowski S.
Nowe stanowisko stoplamka krwistego Dactylorhiza incarnata (L.) Soó (Orchidaceae) na Pojezierzu Kaszubskim
A new locality of Early Marsh Orchid Dactylorhiza incarnata (L.) Soó (Orchidaceae) in the Pojezierze Kaszubskie region

Kolanowska M., Naumowicz J, Święczkowska E.
Nowe stanowiska gatunków z rodzaju Dactylorhiza Necker ex Nevski (Orchidaceae) na Pobrzeżu Kaszubskim
New localities of Dactylorhiza species (Orchidaceae) in the Pobrzeże Kaszubskie region

Garbalewski A., Liberacka M., Nowakowski S.
Potwierdzenie stanowiska Epipogium aphyllum Swartz (Orchidaceae) w rezerwacie przyrody "Jar Reknicy" na Pojezierzu Kaszubskim po 30 latach braku informacji
Confirmation of the locality of Epipogium aphyllum Swartz (Orchidaceae) in the "Jar Reknicy" nature reserve on the Pojezierze Kaszubskie (northern Poland) after 30 years lack of information

Kazimierski J., Naczk Al.
Nowe stanowisko Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser na Pomorzu Środkowym
A new locality of Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser in the Pomorze Środkowe region

Nowakowski S., Tukałło P.
Nowe stanowisko skrzypu pstrego Equisetum variegatum Schleich. (Equisetaceae) w Gdańsku
A new locality of variegated horsetail Equisetum variegatum (Equisetaceae) Schleich. in Gdańsk

Rekowska M., Nowakowski S.
Corispermum leptopterum (Ascherson) Iljin (Chenopodiaceae) w Schodnie (Bory Tucholskie)
Corispermum leptopterum (Ascherson) Iljin (Chenopodiaceae) in Schodno (Bory Tucholskie)

Naczk A., Kazimierski J.
Nowe stanowisko ostrożenia łąkowego Cirsium rivulare (Jacq.) All. na Pomorzu Gdańskim
A new locality of Cirsium rivulare (Jacq.) All. in the Pomorze Gdańskie region

Nowakowski S., Siemion D., Liberacka M., Garbalewski A.
Nowe stanowisko zarazy niebieskiej Orobanche purpurea Jacq. (Orobanchaceae Vent.) w rezerwacie "Biała Góra" (gmina Sztum)
A new locality Yarrow Broomrape Orobanche purpurea Jacq. (Orobanchaceae Vent.) in the "Biała Góra" nature reserve (Sztum commune)

Wilga M., Wantoch-Rekowski M.
Nowe stanowisko bezblaszki kulistozarodnikowej Rimbachia arachnoidea (Peck) Redhead w rezerwacie przyrody "Jar rzeki Raduni" (Pomorze Gdańskie)
A new locality of Rimbachia arachnoidea (Peck) Redhead in the "Jar rzeki Raduni" nature reserve (the Pomorze Gdańskie region)


+++++++++++++++

Brak komentarzy: