czwartek, 22 marca 2012

Acta Botanica Cassubica Monographiae - 4, 2011Contents:

AGNIESZKA SADOWSKA
Flora roślin naczyniowych siedlisk torfowych Równiny Błot Przymorskich i Pradoliny Płutnicy (Pobrzeże Kaszubskie, Polska Północna) w warunkach antropopresji
The vascular plant flora of peatlands submitted to anthropic pressure in the Równina Błot Przymorskich microregion and the Płutnica river valley (the Pobrzeże Kaszubskie region, N Poland)


+++++++++++++++

Brak komentarzy: