sobota, 22 września 2012

Blyttia - 70 (1), 2012

Contents:

NORGES BOTANISKE ANNALER

Arve Elvebakk, Andreas Kirchhefer
Den gamle furuskogen i Dieváidvuovdi/Dividalen – eit urgammalt samisk kulturlandskap

Kjell Furuset
Hva betyr de norske og svenske plantenavna molte/hjortron og jordbar/smultron?

Per M. Jorgensen
En ny norsk hinnelav, Leptogium aragonii

Torbjorn Alm
Ostersurt Mertensia maritima og noen andre strandplanter som mat – oversette ressurser i Norge?

Arvid Odland
Karplantefloraen pa Harteigen, Hardangervidda. Endringer fra 1877 til 2010

Yngvar Gauslaa
Randpunktlav Punctelia jeckeri – en kritisk truet bladlav i sterk ekspansjon pa ny lokalitet

FLORISTISK SMAGODT

Anders Often, Bonsak Hammeraas
En stabil forekomst av kornblom Centaurea cyanus i Vestby, Akershus

Kare Arnstein Lye
Nalkapselmosen svartnal Anthoceros agrestis er vanleg pa Soraustlandet

Eli Fremstad
Vasspest Elodea canadensis: nytt funn i Frosta, Nord-Trondelag

NORSK BOTANISK FORENING

Marit Eriksen
Leder

Gry Stovind Hoell
Floravokterne pa artsobservasjoner

BOKER

(red.)
Alt du noen gang har lurt pa om asaler! (Grundt & Salvesen: Kjenn din Sorbus. Rogn og asal i Norge)

Anders Often
Kornets kulturhistorie (Bjornstad: Vart daglige brod. Kornets kulturhistorie)

Trude Myhre
Lysere tider for skogen? (Hagvar & Berntsen: Norsk urskog og gammelskog)


-----------------------

   POLITYKA, SPORT, MUZYKA ORAZ GRY  ,   PRZEPISY KULINARNE I LEKKO WYSKOKOWE   TO CO LUBIMY CZYTAĆ  ,   DOWCIPY  ,   GEOGRAFIA POLSKI I ŚWIATA ,   MIASTO ŚWIEBODZICE I OKOLICE (POWIAT ŚWIDNICKI) ,   FORUM ROŚLINNE SZCZEGÓLNIE O RODZAJU HOYA   ,   MARKA PEUGEOT  , TWOJE CENTRUM FINANSOWO - BANKOWE, PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ   ,   PLATFORMA OBYWATELSKA


Brak komentarzy: