środa, 4 stycznia 2012

Erica Polonica - 19/2009-2010Contents:

Artykuły – Articles

P. Muras - XIII Seminarium Grupy "Rośliny Wrzosowate" - Ammerland, maj 2009 - The 13th Meeting of the "Ericaceous Plants" Group - Ammerlamd, Maj 2009

M. Czekalski - Różaneczniki subtropikalne i tropikalne w szklarni botanica w Parku Różanecznikowym w Bremie (Niemcy) - Subtropical and tropical rhododendrons in the botanica greenhouse in the Rhododendron Park in Bremen (Germany)

M. Kowalik, P. Muras, M. Żołna, A. Leńczyk - Podatność fińskich odmian różaneczników zawsze zielonych na choroby liści - Leaf disease susceptibility of the Finnish evergreen rhododendron cultivars

A. Marosz - Sprzedaż różaneczników i azalii pomiędzy krajami Unii Europejskiej w 2007 roku - Sale of rhododendrons and azalea between European Union countries in the 2007 year

Przegląd literatury – Literature review

Odeszli od nas - Memoirs (1)

Odeszli od nas - Memoirs (2)

Bibliografia polskich prac o roślinach wrzosowatych, c.d. - Bibliography of Polish publications on ericaceous plants, cont.

Członkowie Grupy "Rośliny Wrzosowate" - Members of the "Ericaceous Plants" Group

++++++++++++++++++++++

Brak komentarzy: