niedziela, 21 sierpnia 2011

Acta Botanica Silesiaca - 4, 2009

Contents:

Paleobotanika w działalności naukowej Ferdynanda Albina Paxa
Ewa Zastawniak, Lilla Hably

Fitosocjologiczna charakterystyka leśnych siedlisk przyrodniczych Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 w Nadleśnictwie Oleśnica Śląska
Zygmunt Kącki, Ewa Stefańska-Krzaczek

Zbiorowiska roślinne rezerwatu "Torfowisko Kunickie" koło Legnicy - ocena dynamiki i zagrożeń
Jarosław Proćków, Ewa Szczęśniak

Występowanie Reynoutria japonica Houtt., R. sachalinensis (F. Schmidt) Nakai i Impatiens glandulifera Royle wzdłuż strumieni Gór Sowich w okolicach Bielawy
Michał Śliwiński

Saxifraga nivalis L. w Karkonoszach - stan aktualny i próby wzmocnienia populacji
Ewa Szczęśniak, Marek Malicki, Dariusz Kuś

Występowanie Bupleurum rotundifolium L. (Apiaceae) na Śląsku Opolskim
Sylwia Nowak, Arkadiusz Nowak

Nowe stanowisko widlicza spłaszczonego Diphasiastrum complanatum L. (Lycopodiaceae) na Dolnym Śląsku i możliwości jego ochrony z punktu widzenia leśnika
Piotr Gorzelak

Nowe stanowisko trzmieliny brodawkowanej Euonymus verrucosa Scop. (Celastraceae) na Dolnym Śląsku
Piotr Gorzelak

Czerwona lista porostów zagrożonych w polskiej części Masywu Śnieżnika i Gór Bialskich (Sudety Wschodnie)
Katarzyna Szczepańska

Materiały do rozmieszczenia porostów naskalnych w Karkonoszach. I. Grunty skalne Czarnego Grzbietu
Maria Kossowska


+++++++++++++++

Brak komentarzy: