piątek, 19 sierpnia 2011

Acta Botanica Cassubica Monographiae vol. 3, 2009
Contents:


Roślinność cieków i ich obrzeży w warunkach silnej antropopresji na Żuławach Wiślanych (północna Polska)
Vegetation of watercourses and their margins under intense anthropopressure in the Żuławy Wiślane region (northern Poland)
RENATA AFRANOWICZ

+++++++++++

Brak komentarzy: