niedziela, 21 sierpnia 2011

Acta Botanica Silesiaca - 3, 2008Contents:

Zbiorowiska segetalne miasta Wrocławia
Jadwiga Anioł-Kwiatkowska

Flora roślin naczyniowych Wzgórz Łomnickich i jej antropogeniczne uwarunkowania
Remigiusz Pielech

Rozmieszczenie i stan zachowania siedlisk przyrodniczych projektowanego obszaru Natura 2000 "Ostoja nad Bobrem"
Kamila Reczyńska

Szata roślinna użytku ekologicznego "Starorzecze Łacha Farna" (NW Wrocław, woj. dolnośląskie)
Jarosław Proćków, Małgorzata Proćków

Zagrożone oraz chronione gatunki flory naczyniowej Równiny Oleśnickiej oraz zachodniej części Wzgórz Trzebnickich
Piotr Gorzelak

Wybrane antropofity brzegów Bystrzycy na odcinku Krasków-Jarnołtów
Michał Śliwiński

Bidentetum cernuae (Kobendza. 1948) Slavnić 1951 w zbiornikach zaporowych na Śląsku Opolskim
Krzysztof Spałek

Is this a new species, hybrid or maybe phenotypic plasticity results?
Anna Faltyn, Anna Jakubska-Busse

Nowe stanowisko Muscari comosum (L.) Mill. (Liliaceae) na Dolnym Śląsku
Alicja Bera, Ewa Szczęśniak

Rozmieszczenie bylicy boże drzewko (Artemisia abrotanum L.) na Dolnym Śląsku
Agnieszka Kreitschitz

Porosty Parku Zdrojowego w Cieplicach Sląskich Zdrój (Jelenia Góra, pd.-zach. Polska)
Anna Sadowska - Deś

Wyglądając poza zieleń
Krzysztof Świerkosz+++++++++++++++

Brak komentarzy: