środa, 12 stycznia 2011

Acta Botanica Silesiaca - 1, 2004
SPIS TREŚCI:

1. Flora naczyniowa siedlisk poprzemysłowych miasta Wałbrzycha

Małgorzata Klimko, Aneta Czarna, Bogdan Bałuka


2. Cenne przyrodniczo siedliska i ich zespoły w północno-zachodniej części Pogórza Izerskiego – analiza struktury i powiązań w krajobrazie

Krzysztof Świerkosz


3. Flora roślin naczyniowych rezerwatu „Cisy” koło Barda (południowo-zachodnia Polska)

Wiesław Fałtynowicz, Marek Halama, Marek Kmiecik


4. Flora i zbiorowiska roślinne rezerwatu „Uroczysko Obiszów” (Wzgórza Dalkowskie)

Krzysztof Świerkosz


5. Flora roślin naczyniowych i roślinność rezerwatu „Jeziorko Daisy” koło Mokrzeszowa (Pogórze Wałbrzyskie)

Ewa Szczęśniak


6. Materiały do flory Kamiennego Grzbietu (Masyw Ślęży, Przedgórze Sudeckie)

Ewa Szczęśniak, Zygmunt Kącki


7. Flora roślin naczyniowych rezerwatu „Skałki Stoleckie”

Ewa Szczęśniak


8. Porównanie fizyko-chemicznych właściwości siedlisk situ drobnego Juncus bulbosus L. z Wrocławia i okolic z właściwościami siedlisk wybranych zespołów z klas Potametea i Littorelletea uniflorae

Jarosław Proćków


9. Batrachium penicillatum Dumort. (Ranunculaceae) na Dolnym Śląsku

Jarosław Proćków


10. Nowe stanowisko Teucrium scordium L. na Dolnym Śląsku

Ewa Stefańska


11. Utrzymywanie się stanowiska Achillea crithmifolia Waldst. & Kit. we Wrocławiu

Agnieszka Kreitschitz


12. Artemisia annua L. – występowanie na terenie Wrocławia

Anna Wąsowicz


13. Występowanie Carex humilis Leyss. (Cyperaceae) na Dolnym Śląsku

Ewa Szczęśniak


14. Nowe stanowisko Isolepis setacea (L.) R. Br. (Cyperaceae) na Dolnym Śląsku

Zygmunt Kącki, Ewa Szczęśniak


15. Sorghum halepense (L.) Pers. (Poaceae) we Wrocławiu

Ewa Szczęśniak


16. Występowanie Botrychium matricariifolium (Retz) A. Braun ex W. D. J. Koch (Ophioglossaceae) na Dolnym Śląsku

Grzegorz Bobrowicz, Czesław Narkiewicz, Ewa Szczęśniak


17. Brioflora rezerwatu „Wodospad Wilczki” w województwie dolnośląskim

Witold Berdowski


18. Porosty Doliny Kleśnicy w Masywie Śnieżnika (Sudety)

Katarzyna Szczepańska, Maria Kossowska


19. Nowe stanowisko Clathrus archeri (Berk.) Dring (Basidiomycetes, Phallales) na Dolnym Śląsku

Katarzyna Szczepańska


20. Nowe stanowiska Ramalina intermedia Delise (Ascomycota lichenisati) w południowo-zachodniej Polsce

Ewa Latusek, Magdalena Popiel, Katarzyna Szczepańska


____________________
++++++++++++++++++++++

plant - family - flower - genera - journal - articolo - plants - piante - botanique - rośliny - sinonim - famiglia - botany - nauka - sinonimo - botanica - wycieczka - travel - sinónimo - fruit - sinônimo - articolo - synoniem - czasopismo - synonym - synonyme - systematic - systematyka - szinonima - systematyka - rodzina - artykuł - article - flower - kwiaty - owoc - seeds - nasiona - flora - przyroda - siedlisko - nowe stanowisko

++++++++++++++++++++++

POLITYKA I NIE TYLKO , PRZEPISY KULINARNE , ULUBIONE KSIĄŻKI , DOWCIPY , GEOGRAFIA , ŚWIEBODZICE , FORUM O RODZAJU HOYA , ŚWIEBODZICE - FORUM


Brak komentarzy: