czwartek, 13 stycznia 2011

Acta Botanica Cassubica - 6, 2006/2007Spis treści / Content

1. Latałowa M. 2006 (2007). Profesor dr hab. Hanna Piotrowska w 80. lecie urodzin
Professor Hanna Piotrowska on her 80th birthday anniversary

2. Olaczek R. 2006 (2007). Milenijna Ocena Ekosystemów - czy nowy raport U Thanta?
Millenium Ecosystems Assessemnt - is it a new U Thant's Report?

3. Banaś K., Sadowska D., Spychalska, M. 2006 (2007). Zdrowotność drzew przyulicznych na terenie Gdańska Oliwy
State of health of trees growing along streets in Gdańsk Oliwa

4. Gałka A., Bociąg K. 2006 (2007). Wpływ kwaśnej materii organicznej na strukturę populacji roślin podwodnych i bank diaspor w jeziorach twardowodnych
Impact of acid organic matter on populations of underwater plants and seed benak in hardwater lakes

5. Banaś K., Durmaj E. 2006 (2007). Trwałość depozytu substancji humusowych w twardowodnych jeziorach humusowych
Stability of humic deposit in hardwater lakes

6. Markowski R., Bloch-Orłowska J., Żółkoś K. 2006 (2007). Szata roślinna rezerwatu ścisłego "Wyspa na Jeziorze Przywidz" (Pojezierze Kaszubskie) i jej ochrona
Plant cover of 'Wyspa na Jeziorze Przywidz' strict nature reserve and its protection

7. Nowicka-Falkowska K., Falkowski M. 2006 (2007). Tereny przystawowe - miejsca obfitego występowania storczykowatych Orchidaceae
Fishpond areas - sites of abundant occurence of Orchidaceae

8. Banaś K. 2006 (2007). Transformacja siedlisk isoetydów pod wpływem substancji humusowych
Transformation of isoetid habitats under influence of humic substances

9. Żółkoś K., Bloch-Orłowska J., Markowski R. 2006 (2007). Szata roślinna terenu rezerwatu "Mechelińskie Łąki" w warunkach stałej antropopresji
Plant cover of 'Mechelińskie Łąki' nature reserve under constant anthropopression

10. Budyś A. 2006 (2007). Antropofityzacja flory roślin naczyniowych siedlisk torfowych w strefie przymorskiej na przykładzie wschodniej części Pobrzeża Kaszubskiego
Anthropophytisation process in vascular plants flora of peatlands in the coastal zone exemplified by the east part of Kashubian Coastal Region

11. Ćwiklińska P. 2006 (2007). Specyfika ekologiczna kęp z udziałem Sphagnum fuscum na torfowiskach minerotroficznych
Individual traits of Sphagnum fuscum hummocks in fens

12. Kukwa M. 2006 (2007). Nowe stanowiska rzadkich i interesującyh porostów na Pomorzu Gdańskim. Część III
New localities of rare and interesting lichens in Gdańsk Pomerania. Part III

13. Olszewski S. T., Markowski R. 2006 (2007). Trapa natans L. s.l. jako wymarły w XIX w. składnik flory Pomorza Gdańskiego
Trapa natans L. s. l. as extinct in the 19th century component of Gdańsk Pomerania flora

14. Afranowicz R., Doborzyńska A. 2006 (2007). Nowe stanowisko Peplis portula L. i Glyceria declinata Breb. na Pobrzeżu Kaszubskim
The new locality of Peplis portula L. and Glyceria declinata Breb. in Kaszubskie Coastal Region

15. Olszewski S. T., Markowski R. 2006 (2007). Uzupełnienie do czerwonej listy roślin naczyniowych Pomorza Gdańskiego. 2
Addenda to red list of vascular plants of Gdańsk Pomerania. 2

16. Kukwa M., Jabłońska A. 2006 (2007). Uzupełnienie do bioty porostowej rezerwatu "Cisy w Czarnem" na Pomorzu Gdańskim
Addition to the lichen biota of 'Cisy w Czarnem' nature reserve in Gdańsk Pomerania

17. Czarnota P., Kukwa M. 2006 (2007). Lichenes Poloniae Exsiccati. Fasc. III (Nos.51-75)++++++++++++++++++++++

plant - family - flower - genera - journal - articolo - plants - piante - botanique - rośliny - sinonim - famiglia - botany - nauka - sinonimo - botanica - wycieczka - travel - sinónimo - fruit - sinônimo - articolo - synoniem - czasopismo - synonym - synonyme - systematic - systematyka - szinonima - systematyka - rodzina - artykuł - article - flower - kwiaty - owoc - seeds - nasiona - flora - przyroda - siedlisko

++++++++++++++++++++++

POLITYKA I NIE TYLKO , PRZEPISY KULINARNE , ULUBIONE KSIĄŻKI , DOWCIPY , GEOGRAFIA , ŚWIEBODZICE , FORUM O RODZAJU HOYA , ŚWIEBODZICE - FORUM

_________________

Brak komentarzy: