czwartek, 13 stycznia 2011

Acta Botanica Cassubica - 7-9, 2010
Spis treści / Content

1. Afranowicz R., Zgoda-Umlauft M. 2010. Rośliny naczyniowe obrzeży Wisły Królewieckiej i ujściowego odcinka Szkarpawy (Żuławy Wiślane)
Vascular plants of the margins of Wisła Królewiecka river and the mouth of Szkarpawa river (the Żuławy Wiślane region, northern Poland)

2. Lazarus M., Markowski R. 2010. Florystyczna różnorodność obrzeży przyujściowego odcinka Wisły (Żuławy Wiślane)
Floristic diversity of the margins along the lower part of the Wisła river (the Żuławy Wiślane region)

3. Wszałek-Rożek K., Markowski R. 2010. Zróżnicowanie florystyczne zachodniego obrzeża Zatoki Puckiej (północna Polska)
Floristic diversity of the west coast of Zatoka Pucka (northern Poland)

4. Bloch-Orłowska J., Żółkoś K., Markowski R. 2010. Szata roślinna terenu rezerwatu „Parów Węgry" (Pojezierze Iławskie) i jej ochrona
Plant cover of the 'Parów Węgry' nature reserve (the Pojezierze Iławskie region)

5. Żółkoś K. 2010. Udział i rola sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) w zbiorowiskach roślinnych Słowińskiego Parku Narodowego na tle dawnych przemian roślinności
Participation and role of Scots pine (Pinus sylvestris L.) in plant communities of the Słowiński National Park against the background of former changes of its plant cover

6. Bloch-Orłowska J., Herbichowa M. 2010. Stratygraficzne cechy osadów na współczesnych stanowiskach Carex chordorrhiza L. f. na Pomorzu
Stratigraphical features of deposits in contemporary Pomeranian localities of Carex chordorrhiza L. f

7. Naczk A., Minasiewicz J. 2010. Zróżnicowanie morfologiczne i ekologiczne wybranych populacji Liparis loeselii (L.) L. C Rich. (Orchidaceae) na Pomorzu Gdańskim
Morphological and ecological differentiation of selected populations of Liparis loeselii (L.) L. C. Rich. (Orchidaceae) in the Pomorze Gdańskie region and its conservation

8. Hajek B. 2010. Rozmieszczenie, wymagania środowiskowe oraz fenologia rzadkiego mchu Buxbaumia viridis (Moug. ex Lam. & DC) Brid. ex Moug. & Nestl. w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym
Distribution, environmental requirements and phenology of rare moss Buxbaumia viridis (Moug. ex Lam. & DC) Brid. ex Moug. & Nestl. in the Trójmiejski Landscape Park (N Poland)

9. Święczkowska E. 2010. Masowy pojaw Epipogium aphyllum Sw. na stanowisku w sąsiedztwie Cementowni Wejherowo w świetle dotychczasowych notowań na Pomorzu Gdańskim
Mass appearance of the Epipogium aphyllum Sw. in the locality close to the Wejherowo Cement Plant in the light of the previous quotations from the Gdańsk region

10. Olszewski T. S. 2010. Orchis coriophora L. na Pomorzu Gdańskim
Orchis coriophora L. in the Pomorze Gdańskie region

11. Olszewski T. S. 2010. Coeloglossum viride (L.) Hartm. na Pomorzu Gdańskim i terenach sąsiednich
Coeloglossum viride (L.) Hartm. in the Pomorze Gdańskie region and adjacent areas

12. Olszewski T. S. 2010. Anacamptis pyramidalis (L.) Rich, na Pomorzu Gdańskim
Anacamptis pyramidalis (L.) Rich, in the Pomorze Gdańskie region

13. Olszewski T. S. 2010. Herminium monorchis (L.) R. Br. na Pomorzu Gdańskim
Herminium monorchis (L.) R. Br. in the Pomorze Gdańskie region

14. Olszewski T. S. 2010. Primula farinosa na Pomorzu Gdańskim
Primula farinosa L. in the Pomorze Gdańskie region

15. Gdaniec M., Markowski R. 2010. Nowe stanowisko Saxifraga hirculus L, na torfowisku soligenicznym nad jeziorem Krąg w Borach Tucholskich
A new locality of Saxifraga hirculus L. in the soligenic mire bordering the Krąg Lake in the Bory Tucholskie region

16. Olszewski T. S. 2010. Propozycja zmian polskich nazw niektórych gatunków z rodzaju Orchis
New Polish names proposal for selected Orchis species

17. Tukałło P., Nowakowski S. 2010. Nowe stanowisko Polemonium coeruleum L. (Polemoniaceae) na Pojezierzu Kaszubskim
A new locality of Polemonium coeruleum L. (Polemoniaceae) in the Pojezierze Kaszubskie region

18. Gdaniec M., Schutz J. 2010. Skalnica torfowiskowa (Saxifraga hirculus L.) na torfowisku źródliskowym nad jeziorem Księże na Pomorzu Gdańskim
Yellow marsch saxifrage (Saxifraga hirculus L.) at the spring mire at the Księże Lake in the Pomorze Gdańskie region

19. Nowakowski S., Tukałło P. 2010. Nowe stanowisko Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank & Mart. w Otominie koło Gdańska
A new locality of Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank & Mart, in Otomin, near Gdańsk

20. Gdaniec M. 2010. Nowe stanowisko Nymphoides peltata (S. G. Gmel.) Kuntze w Borach Tucholskich
A new locality of Nymphoides peltata (S. G. Gmel.) Kuntze in the Bory Tucholskie region

21. Olszewski T. S. 2010. Nowe stanowisko Cephalanthera rubra (L.) Rich, na Pomorzu Gdańskim
A new locality of Cephalanthera rubra (L.) Rich, in the Pomorze Gdańskie region

22. Gdaniec 2010. Nowe stanowisko Saxifraga hirculus L. na torfowisku nad jeziorem Małe Długie na Pomorzu Gdańskim
A new locality of Saxifraga hirculus L. at the Male Długie Lake in the Pomorze Gdańskie region

++++++++++++++++++++++

plant - family - flower - genera - journal - articolo - plants - piante - botanique - rośliny - sinonim - famiglia - botany - nauka - sinonimo - botanica - wycieczka - travel - sinónimo - fruit - sinônimo - articolo - synoniem - czasopismo - synonym - synonyme - systematic - systematyka - szinonima - systematyka - rodzina - artykuł - article - flower - kwiaty - owoc - seeds - nasiona - flora - przyroda - siedlisko

++++++++++++++++++++++

POLITYKA I NIE TYLKO , PRZEPISY KULINARNE , ULUBIONE KSIĄŻKI , DOWCIPY , GEOGRAFIA , ŚWIEBODZICE , FORUM O RODZAJU HOYA , ŚWIEBODZICE - FORUM


__________________________

Brak komentarzy: