czwartek, 13 stycznia 2011

Acta Botanica Cassubica Monographiae - 1, 2004
RYSZARD MARKOWSKI, MICHAŁ BULIŃSKI
Ginące i zagrożone rośliny naczyniowe Pomorza Gdańskiego
Endangered and threatened vascular plants of Gdańskie Pomerania

Spis treści
Wstęp
1. Założenia, materiał i metody
2. Teren Pomorza Gdańskiego
3. Kategorie zagrożenia
4. Zasady ujęć taksonomicznych i nazewnictwa
5. Ocena zagrożenia flory
6. Czerwona lista roślin naczyniowych Pomorza Gdańskiego
Literatura
Indeks polskich nazw roślin (z odsyłaczami do nazw łacińskich)
Wykaz fotografii wybranych gatunków roślin ginących i zagrożonych w regionie Pomorza GdańskiegoContents
Introduction
1. Material and methods
2. Gdańskie Pomerania area
3. Categories of threat
4. Adopted rules of taxonomica approach and nomenclature
5. Assesment of the threats to the flora
6. The red list of vascular plants of Gdańskie Pomerania
References
Index of Polish names of the plants (with reference to Latin names)
List of photographs of selected endangered and threatened plant species of Gdańskie Pomerania
++++++++++++++++++++++

plant - family - flower - genera - journal - articolo - plants - piante - botanique - rośliny - sinonim - famiglia - botany - nauka - sinonimo - botanica - wycieczka - travel - sinónimo - fruit - sinônimo - articolo - synoniem - czasopismo - synonym - synonyme - systematic - systematyka - szinonima - systematyka - rodzina - artykuł - article - flower - kwiaty - owoc - seeds - nasiona - flora - przyroda - siedlisko

++++++++++++++++++++++

POLITYKA I NIE TYLKO , PRZEPISY KULINARNE , ULUBIONE KSIĄŻKI , DOWCIPY , GEOGRAFIA , ŚWIEBODZICE , FORUM O RODZAJU HOYA , ŚWIEBODZICE - FORUM_______________

Brak komentarzy: