poniedziałek, 9 listopada 2015

Hoya New 5 (1), 2015

Hoya New 5 (1), 2015
Contents:
1. Hoya martinii Kloppenburg & Mendoza
2. Hoya parvapollinia Kloppenburg & Mendoza
3. Hoya navicula Kloppenburg & Mendoza
4. Hoya santafeensis Kloppenburg & Mendoza
5. Hoya loheri subsp. tanawanensis Kloppenburg & Mendoza
6. Marsdinia mahaweeensis Kloppenburg
7. Hoya mata-ole-afiensis Kloppenburg
8. Hoya lanoto’oensis Kloppenburg
9. Hoya fitoensis Kloppenburg
10.Hoya savaiiensis subsp.falealupoensis Kloppenburg

http://www.rare-hoyas.com/hoya-5-1.pdf

Brak komentarzy: